Kültürlerarası Yetkinlik Gelişimi için Metodoloji

Ortakların, çok kültürlü bir toplumun faydalarını hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin kültürlerarası yetkinlikleri nasıl geliştirmeleri gerektiğini gösteren bir metodoloji ve araçlar kılavuzu geliştirdiği yaşam boyu öğrenme projesi için önerilen entelektüel...