Kültürlerarası Yetkinlik Gelişimi için Metodoloji

Ortakların, çok kültürlü bir toplumun faydalarını hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin kültürlerarası yetkinlikleri nasıl geliştirmeleri gerektiğini gösteren bir metodoloji ve araçlar kılavuzu geliştirdiği yaşam boyu öğrenme projesi için önerilen entelektüel...

Olay günlüğü. İşyerinde psikolojik zorbalık.

Bu aracın amacı, iş yerindeki olayları kolayca kaydetmektir. Zorbalık olaylarını işyerinde kaydetmeye yönlendirildiğinde bile, bir program oluşturmak ve herhangi bir olayı basit bir şekilde önermek üzere kaydetmek için kolayca bir araç olarak uyarlanabilir. Sadece...