PROJE HAKKINDA

Ezilenlerin Tiyatrosu, on yıllardır sosyal sorunlarla ilişkili sosyal ve psikolojik etkilere yönelik olarak etkinliğini kanıtlamıştır.

A. Boal ve P. Freire tarafından geliştirilen metodolojilere dayanan bu eğitim yönteminin bir bireyin, topluluğun veya ülkenin bir felaket, şiddet veya çatışmadan kaynaklanan stres ve şoklarla başa çıkma, adapte olma ve hızla iyileşme yeteneğini geliştirmede güçlü bir araç olduğu kanıtlanmıştır.

Go Up projesi öğretmenler, eğitimciler ve danışmanlara yenilikçi metodojiler ve araçlarla destek vererek mültecilerin, sığınmacıların ve göçmenlerin tiyatro teknikleriyle toparlanmalarını sağlamayı, kültürlerarası yetkinliklerini geliştirmeyi ve yetişkin eğitimine katılımlarını artırmayı hedeflemektedir.

HEDEF KULLANICILAR VE NİHAİ YARARLANICILAR

Proje ürünlerinin temel hedef kullanıcıları yetişkin öğretmenleri, eğitmenleri ve danışmanlardır.

Nihai yararlanıcılar mülteciler, sığınmacılar ve göçmenlerdir.

Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtır ve Komisyon burada yer alan bilgilerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.