Uluslararası kolokyum: Gelecek için kültür. Kapsayıcı kalkınma için yaratıcılık, yenilikçilik ve diyalog

Haziran 2019’da, Avrupa Komisyonu kültürü kullanarak kapsayıcı kalkınma için bir kolokyum başlattı. Kültür, vatandaşlığın ve demokratik süreçlerin güçlendirilmesi, barış, istikrar ve sosyal katılımın güçlendirilmesi yoluyla sürdürülebilir insani gelişme, yapısal yönetim sistemleri ve insan haklarına saygının izlenmesinde temel bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, kültürlerarası diyalog, belirli normatif araçlar ve hedeflenen politikalar yoluyla güçlendirilmesi ve desteklenmesi gereken ana araçlardan biridir.

N

Veri

 • Kategori
  Politika belgeleri
 • Ülke
  Avrupa Komiyonu
 • Dil
  Türkçe
 • Dosya türü
  Metin dosyası