Belgelenmemişlik: Tiyatro, Deneysel Performans ve Yeni Medya

Bu kaynak kılavuzu, belgesiz göçmenliğin ABD’deki tiyatro, performans ve yeni medya ile kesişimi ile ilgili eğitimciler, öğrenciler ve araştırmacılara materyaller sunar. Buradaki linkler ve makaleler belgesizlik meselelerini tartışan sahne oyunlarından, yeni...

Sınırsız Gün İşçi Tiyatrosu

Sık sık aşağılayıcı ve düşmanca bir çalışma ortamına ve ulusal olarak artan bir şekilde göçmen karşıtı bir iklime yanıt veren topluluk, göçmen işçileri hakları hakkında eğitmek için tiyatro, müzik ve diyalog kullanmaktadır. Günlük emekçilere tiyatroyu değişim yaratma...

Performans Olarak Öğrenci Deneyimi: Terapötik Tiyatro Serisi

Performans Terapötik Tiyatro dizisi olarak Drama Terapisinde NYU Programı, Tiyatro ve Sağlık Laboratuarı’nın bir parçasıdır. Amaç, gerçek insanlarla gerçek hayatları hakkında tiyatro yaratmak ve tiyatronun sağlığı ve refahı nasıl faydalı olabileceğini...