Türkiye’de Gençlik Politikaları

Türkiye’de gençlik politikasının güçlü yönü her zaman gençliği güçlendirmeyi hedefleyen politikalar olmuştur. Bu kapsamda gençliği güçlendirmek amaçlı politika önlemleri ve hedefleri gençlerin hayatlarıının tüm boyutlarını, durumlarını ve gelecekteki...

Genç Girişimciler ile Genç Sosyal İşletmeler

Proje iyi uygulamalara bir örnektir. Sosyal girişimcilik konusunda öğrenciler, eğiticilerin, paydaşlar ve konsorsiyum üyeleri üzerinde farkındalık yaratır. Gençlerin sosyal girişimcilik konusundaki ihtiyaçlarını analiz ederek yapılan eğitim, öğrencilerin beceri...

Eğitimde Araştırma Makaleleri

Türkiye’deki ulusal politika düzeyinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından farklı seviyeler için belirlenen eğitim hedefleri kasıtlı olarak referans alınmaktadır. Okullarda sosyal ve duygusal öğrenme. Temel Milli Eğitim Yasasına göre (1739 sayılı kanun), Türk...