Türkiye’de Gençlik Politikaları

Türkiye’de gençlik politikasının güçlü yönü her zaman gençliği güçlendirmeyi hedefleyen politikalar olmuştur.
Bu kapsamda gençliği güçlendirmek amaçlı politika önlemleri ve hedefleri gençlerin hayatlarıının tüm boyutlarını, durumlarını ve gelecekteki projeksiyonlarını içerecek şekilde tasarlanmıştır. Gençliği güçlendirmek için bu kapsamlı bakış açısı Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgesinin belirlenmesinde kendini göstermiştir. Bu politika alanları: Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme, Etik ve İnsani Değerler, İstihdam ve
Girişimcilik, Dezavantajlı Gençlik ve Sosyal İçerme, Sağlık ve Çevre, Demokratik Katılım ve Vatandaşlık Bilinci, Kültür ve Sanat, Bilim ve
Teknoloji, Uluslararası Arenada Gençlik, Boş Zamanların Kullanımı, Gençleri Bilgilendirme ve Gönüllülük ve Hareketlilik.

N

Veri

 • Kategori
  Politika belgeleri
 • Ülke
  Türkiye
 • Dil
  Türkçe
 • Dosya türü
  Metin dosyası