Eğitimde Araştırma Makaleleri

Türkiye’deki ulusal politika düzeyinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından farklı seviyeler için belirlenen eğitim hedefleri kasıtlı olarak referans alınmaktadır.
Okullarda sosyal ve duygusal öğrenme. Temel Milli Eğitim Yasasına göre (1739 sayılı kanun), Türk Milli Eğitiminin genel amacı şunları içermektedir:
Özgürlüğe değer veren sağlıklı ve dengeli bireyler olmak, fiziksel, bilişsel, ruhsal ve duygusal olarak büyümek, insan haklarına saygılı, topluma karşı sorumluluk duygusu taşıyan birey ve inisiyatiflere sahip olma, yapıcı, yaratıcı ve yaşamlarında üretken olmak (Milli Eğitim Bakanlığı 1973). Bakanlığın resmi belgelerine göre, yeni müfredat, “öğrencilere psikolojik, sosyal, ahlaki ve kültürel olarak, yaşamda mutluluk ve kendini gerçekleştirme peşinde koşan sağlıklı ve dengeli bireyler haline gelme konusunda yardımcı olmalarını” amaçlamaktadır. Bir başka yeni müfredat hedefi, öğrencilerin haklarının ve topluma iyi uyum sağlama sorumluluklarının, insan haklarının takdir edilmesi ve demokratik kültürün değerlenmesi konusunda farkındalık geliştirmelerine yardımcı olmaktır (Milli Eğitim Bakanlığı 2005). Her ne kadar bu hedefler yazılı müfredatta verilen müfredattan daha tartışmalı olsa da, gençlerin sosyal ve duygusal gelişimi ile ilgili olarak belirtilen amaçlara dikkat çekmeye değer.

N

Veri

 • Kategori
  Politika belgeleri
 • Ülke
  Türkiye
 • Dil
  Türkçe
 • Dosya türü
  Metin dosyası