Göçmenler için Çapraz Proje

Proje aşağıdaki konulara değinmiştir: – Mülteci, göçmen entegrasyonu -Göçmenlik ve işgücü piyasası – Göçmenlerin Avrupa’ya ekonomik ve sosyal entegrasyonu. -Göçmenlere ve mültecilerin becerilerinin...