Gençlik Politikalarında AB İşbirliği

Mevcut AB Gençlik Stratejisi, Bakanlar tarafından Kasım 2018’de kabul edildi ve 2027’ye kadar sürecek. AB Gençlik Stratejisinin üç genel hedefi vardır: Katılmak – Gençlerin anlamlı bir toplumsal, ekonomik, sosyal, kültürel ve politik katılımını...

AEGEE-Avrupa Göç Politika Belgesi

Avrupa Öğrenci Forumu. Amaç, AEGEE’lerin Göç konusundaki genel algısını ve Mülteciler (Zorunlu Göçmenler) ve Ekonomik Göçmenler, Kültürlerarasılık veya Çokkültürlülük uygulamaları ile ilgili artan farkındalığını göstermektir.