ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει την επίδραση της δημιουργικής δραματικής μεθόδου στην ανάπτυξη, κάνοντας μια εργασία με μια ομάδα, για να ξεκινήσει και να συνεχίσει μια σχέση, με σκοπό να αυτοελέγχει τις κοινωνικές δεξιότητες...

Αποτελεσματική κατάρτιση επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων με το δημιουργικό δράμα

Ο στόχος της κατάρτησης είναι να αναπτύξει τις επικοινωνιακές δεξιότητες και να τις χρησιμοποιήσει για αποτελεσματική ακρόαση, επικοινωνία με εμπάθεια και δεξιότητες...

Συνεργασία της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία 2

Στην Τουρκία η ισχυρή πτυχή της πολιτικών για τη νέους, ήταν ανέκαθεν οι πολιτικές που στόχευαν ενδυνάμωση της νεολαίας. Στο πεδίο αυτό, μέτρα πολιτικής και στόχοι για την ενίσχυση της έχουν σχεδιαστεί για να συμπεριλάβουν όλες τις διαστάσεις, καταστάσεις και τις...