ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει την επίδραση της δημιουργικής δραματικής μεθόδου στην ανάπτυξη, κάνοντας μια εργασία με μια ομάδα, για να ξεκινήσει και να συνεχίσει μια σχέση, με σκοπό να αυτοελέγχει τις κοινωνικές δεξιότητες...

Νέες κοινωνικές επιχειρήσεις με νέους επιχειρηματίες

Το έργο αποτελεί παράδειγμα καλών πρακτικών. Αυξάνει την ευαισθητοποίηση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, ενώ παράλληλα αυξάνει την ικανότητα των μαθητών, των εκπαιδευτών, των συναφών, ενδιαφερόμενους φορείς και μέλη της κοινοπραξίας. Αναλύοντας τις ανάγκες των...