ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει την επίδραση της δημιουργικής δραματικής μεθόδου στην ανάπτυξη, κάνοντας μια εργασία με μια ομάδα, για να ξεκινήσει και να συνεχίσει μια σχέση, με σκοπό να αυτοελέγχει τις κοινωνικές δεξιότητες...

Ερευνητικά έγγραφα στην εκπαίδευση

Σε εθνικό επίπεδο της πολιτικής στην Τουρκία, οι εκπαιδευτικοί στόχοι που ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας για διάφορα επίπεδα κάνουν εσκεμμένη αναφορά σε κοινωνική και συναισθηματική μάθηση στα σχολεία. Σύμφωνα με το βασικό δίκαιο της εθνικής εκπαίδευσης...

Συνεργασία της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία 2

Στην Τουρκία η ισχυρή πτυχή της πολιτικών για τη νέους, ήταν ανέκαθεν οι πολιτικές που στόχευαν ενδυνάμωση της νεολαίας. Στο πεδίο αυτό, μέτρα πολιτικής και στόχοι για την ενίσχυση της έχουν σχεδιαστεί για να συμπεριλάβουν όλες τις διαστάσεις, καταστάσεις και τις...