ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει την επίδραση της δημιουργικής δραματικής μεθόδου στην ανάπτυξη, κάνοντας μια εργασία με μια ομάδα, για να ξεκινήσει και να συνεχίσει μια σχέση, με σκοπό να αυτοελέγχει τις κοινωνικές δεξιότητες...

Ερευνητικά έγγραφα στην εκπαίδευση

Σε εθνικό επίπεδο της πολιτικής στην Τουρκία, οι εκπαιδευτικοί στόχοι που ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας για διάφορα επίπεδα κάνουν εσκεμμένη αναφορά σε κοινωνική και συναισθηματική μάθηση στα σχολεία. Σύμφωνα με το βασικό δίκαιο της εθνικής εκπαίδευσης...

Νέες κοινωνικές επιχειρήσεις με νέους επιχειρηματίες

Το έργο αποτελεί παράδειγμα καλών πρακτικών. Αυξάνει την ευαισθητοποίηση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, ενώ παράλληλα αυξάνει την ικανότητα των μαθητών, των εκπαιδευτών, των συναφών, ενδιαφερόμενους φορείς και μέλη της κοινοπραξίας. Αναλύοντας τις ανάγκες των...