Νέες κοινωνικές επιχειρήσεις με νέους επιχειρηματίες

Το έργο αποτελεί παράδειγμα καλών πρακτικών. Αυξάνει την ευαισθητοποίηση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, ενώ παράλληλα αυξάνει την ικανότητα των μαθητών, των εκπαιδευτών, των συναφών, ενδιαφερόμενους φορείς και μέλη της κοινοπραξίας. Αναλύοντας τις ανάγκες των...

Υγιής ανάπτυξη προσωπικότητας και κοινωνική συνοχή: εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων

Σε αυτό το έγγραφο υπάρχουν ερωτήματα όπως: «Τι είναι οι κοινωνικές δεξιότητες;, Γιατί υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθούν κοινωνικές δεξιότητες; και ιδιαίτερα «τι μπορεί να γίνει για τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια του δημοτικού...

Αποτελεσματική κατάρτιση επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων με το δημιουργικό δράμα

Ο στόχος της κατάρτησης είναι να αναπτύξει τις επικοινωνιακές δεξιότητες και να τις χρησιμοποιήσει για αποτελεσματική ακρόαση, επικοινωνία με εμπάθεια και δεξιότητες...