GVETS

GVETS, göç ortamlarında çocuklarla çalışan profesyoneller için kapasitelerini geliştirmek ve çocukların korunmasındaki rollerini güçlendirmek amacıyla oyunlaştırma yoluyla disiplinlerarası bir kapasite geliştirme programı geliştirmeyi amaçlayan bir Erasmus +...