Ya sen?

2015 yılından bu yana UNHCR liderliğinde Tiyatro Eğitiminde Panhellenic Ağı ile işbirliği içinde uygulanmakta olan Ya sen? Projesi, temel olarak, insan hakları bilincini artırmayı amaçlayan deneyimsel faaliyetler, tiyatro teknikleri ve eğitici drama metodolojilerine...

Antik tiyatro için bir tiyatro atölyesi oluşturma

Bu Projenin temel amacı, farklı bir öğrenme türü olarak deneysel yaklaşıma ilgi duyan öğrencileri tiyatro teknikleri ve metodolojileri ile çekmektir. Yararlanıcılar, bu atölyeler aracılığıyla karşılaştırma, yansıtma, kategorize etme, işbirliği yapma, araştırma yapma,...

Athens College’da Okul Projesi- HAEF

Athens College – HAEF ile ortaklaşa yürütülen “Okul Projesi” çocukların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir eğitim programıdır. Atina Koleji öğrencileri barınakların çocukları için eğitmen olurlar ve paylaşılan Yunanca ve İngilizce dili, matematik, tiyatro ve...

GVETS

GVETS, göç ortamlarında çocuklarla çalışan profesyoneller için kapasitelerini geliştirmek ve çocukların korunmasındaki rollerini güçlendirmek amacıyla oyunlaştırma yoluyla disiplinlerarası bir kapasite geliştirme programı geliştirmeyi amaçlayan bir Erasmus +...