Κτίζοντας την ανθεκτικότητα των προσφύγων/τα παιδιά των μεταναστών και τις οικογενείες τους

Ο κύριος στόχος της παρουσίασης είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την εμπειρία των παιδιών προσφύγων/μεταναστών και των οικογενειών τους που είναι ταραγμένες στο σημερινό κοινωνικοπολιτικό κλίμα μοιράζοντας συγκεκριμένες στρατηγικές για να εφαρμοστούν σε...