Διεθνές Συνέδριο: Πολιτισμός για το μέλλον. Δημιουργικότητα, καινοτομία και διάλογος για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Τον Ιούνιο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ένα συνέδριο για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, χρησιμοποιώντας τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην επιδίωξη της σταθερής ανθρώπινης ανάπτυξης, των δομημένων συστημάτων διακυβέρνησης και...

Εγχειρίδιο για την προώθηση της ανθεκτικότητας στα παιδιά μεταναστών και προσφύγων και στους εφήβους που διαμένουν σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας

Η UNICEF αναπτύσσει αυτό το εγχειρίδιο, το οποίο περιλαμβάνει μια θεωρητική βάση και ένα σύνολο δραστηριοτήτων, για να στηρίξει τους επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες/πρόσφυγες σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας. Προωθεί την ανθεκτικότητα στην εργασία μέσω...

Διαχείριση σεναρίων διαπολιτισμικότητας και διαφορετικότητας. Η πρόκληση της νέας κοινωνίας.

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας στην Ισπανία εξηγεί σε αυτό το εγχειρίδιο πώς τα διαπολιτισμικά σενάρια αλλάζουν την κοινωνία όπως την γνωρίζουμε. Μετά την πλαισοποίηση, δίνει ένα σύνολο καλών πρακτικών, καθώς και πραγματικών...

Σκεπτόμενοι τις πολιτιστικές πολιτικές. 10 χρόνια προωθώντας την ποικιλομορφία των πολιτιστικών εκφράσεων προς την ανάπτυξη

Σε αυτό την έκθεση, η UNESCO περιγράφει δέκα χρόνια πολιτιστικών πολιτικών προς βιώσιμα ενδιαιτήματα. Υπογραμμίζει την ποικιλομορφία των κοινωνιών καθώς και τον ρόλο της...

Ενημερωτικό δελτίο του Migration Observatory (OM)

Το Migration Observatory (OM) σηματοδοτεί την παγκόσμια ημέρα προσφύγων, 20 Ιουνίου, αφιερώνοντας αυτό το ενημερωτικό δελτίο στο θέμα των προσφύγων. Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη δυναμική και την επικαιρότητα του θέματος τα τελευταία 3 χρόνια, με άμεσες επιπτώσεις στους...