Μεθοδολογία για την ανάπτυξη της Διαπολιτισμικής Επάρκειας

Η πνευματική παραγωγή που προτείνεται για ένα πρόγραμμα δια βίου μάθησης, στο οποίο οι εταίροι ανέπτυξαν μια κατευθυντήρια γραμμή μεθοδολογιών και εργαλείων για να ενισχύσουν τα οφέλη μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας και πώς τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι σπουδαστές...

Μουσική, χορός και θέατρο ως εργαλείο στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές διεξάγουν μια εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία οι οικογένειες περνούν τη γνώση και την εμπειρία τους σε μαθητές που ενθαρρύνουν την προσωπική τους...

Το κοινωνικό Θέατρο ως εργαλείο διδασκαλίας διαπολιτισμικών ικανοτήτων

Διδασκαλία μεθοδολογιών που προωθούν τη δημιουργικότητα και κάνουν τους μαθητές ειδικούς στην αλλαγή και το κοινωνικό Θέατρο ως παιδαγωγικό εργαλείο που ενθαρρύνει την κοινωνική συμμετοχή με βάση τις εμπειρίες που έζησαν οι μαθητές από προσωπική...

Αξιολόγηση πολιτιστικών έργων και διεργασιών

Ιστότοπος αφιερωμένος στην παροχή μεθοδολογικής προσέγγισης σχετικά με τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντικό να παρέχεται αξιολόγηση κατά τη διάρκεια και για το κλείσιμο ενός έργου, γιατί κάθε έργο θα πρέπει να έχει αξιολόγηση, καθώς και γιατί η αξιολόγηση δεν...

INTEGR (ART): Μετανάστευση, εκπαίδευση και εμπειρίες σχετικά με την τοπική ενσωμάτωση

Η μελέτη ξεκινά από την ανάγκη εμβάθυνσης των γνώσεων σχετικά με το εκπαιδευτικό δυναμικό των τεχνών (εικαστικές τέχνες, μουσική και θέατρο), σε μη σχολικά πλαίσια, για την ένταξη των...