ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει την επίδραση της δημιουργικής δραματικής μεθόδου στην ανάπτυξη, κάνοντας μια εργασία με μια ομάδα, για να ξεκινήσει και να συνεχίσει μια σχέση, με σκοπό να αυτοελέγχει τις κοινωνικές δεξιότητες...

Υγιής ανάπτυξη προσωπικότητας και κοινωνική συνοχή: εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων

Σε αυτό το έγγραφο υπάρχουν ερωτήματα όπως: «Τι είναι οι κοινωνικές δεξιότητες;, Γιατί υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθούν κοινωνικές δεξιότητες; και ιδιαίτερα «τι μπορεί να γίνει για τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων κατά τη διάρκεια του δημοτικού...