ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει την επίδραση της δημιουργικής δραματικής μεθόδου στην ανάπτυξη, κάνοντας μια εργασία με μια ομάδα, για να ξεκινήσει και να συνεχίσει μια σχέση, με σκοπό να αυτοελέγχει τις κοινωνικές δεξιότητες...

Αποτελεσματική κατάρτιση επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων με το δημιουργικό δράμα

Ο στόχος της κατάρτησης είναι να αναπτύξει τις επικοινωνιακές δεξιότητες και να τις χρησιμοποιήσει για αποτελεσματική ακρόαση, επικοινωνία με εμπάθεια και δεξιότητες...

Δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας και δημιουργική θεατρική πρακτική στην αποτελεσματική διαδικασία επικοινωνίας

Στόχος αυτής της μελέτης: Η διαπροσωπική επικοινωνία αποτελεί τη βάση των σχέσεων των ατόμων που αποτελούν την κοινωνία και την προέλευση προβλημάτων. Η δημιουργική δραματική μέθοδος καθιστά δυνατή τη μάθηση με την ενέργεια και τη διαβίωση, η οποία εξετάζεται σε ένα...