Ενημερωτικό δελτίο του Migration Observatory (OM)

Το Migration Observatory (OM) σηματοδοτεί την παγκόσμια ημέρα προσφύγων, 20 Ιουνίου, αφιερώνοντας αυτό το ενημερωτικό δελτίο στο θέμα των προσφύγων. Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη δυναμική και την επικαιρότητα του θέματος τα τελευταία 3 χρόνια, με άμεσες επιπτώσεις στους...

Διεθνές δίκτυο Ma(g)dalena

Το Διεθνές Κοίνημα MADALENAS-TEATRO DAS OPRIMIDAS είναι ομάδες που εξασκούν το Opressed Theater σε διάφορες χώρες, δημιουργήθηκε από γυναίκες με συλλογική εμπειρία στην αναζήτηση της συνάντησης με άλλες γυναίκες, με επίκεντρο την έρευνα και τον προβληματισμό των...

PICK Griot – Komunity Intervention Project

Το GRIOT Theater αναπτύσει το PICK Griot – Komunity Intervention Project, στο οποίο το Griot αλληλεπιδρά με τις κοινότητες των διαφόρων γειτονικών συνοικιών σε συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά κέντρα πειραματισμού, ορισμένες αίθουσες πόλεων και...

(I) migrants

Από συνεντεύξεις με πρόσφυγες πολέμου, παράνομους μετανάστες, πράκτορες ασφαλείας, τεχνικούς υποδοχής, εθελοντές από μη κυβερνητικές οργανώσεις, αυτή είναι μια ενιαία γραπτή έκθεση που τέθηκε στη σκηνή από μια ομάδα δημιουργών που θέλουν να καταδυθεί στη Μεσόγειο στο...