Μη τεκμηριώσιμα: θέατρο, πειραματική παράσταση και νέα μέσα δικτύωσης

Αυτός ο οδηγός προσφέρει υλικό σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές και ερευνητές που σχετίζονται με τη διασταύρωση μη τεκμηριωμένο μεταναστευτικό με θέατρο, παραστάσει και νέα μέσα δικτύωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι σύνδεσμοι και τα άρθρα εδώ είναι επιμελημένα από ένα...

Κτίζοντας την ανθεκτικότητα των προσφύγων/τα παιδιά των μεταναστών και τις οικογενείες τους

Ο κύριος στόχος της παρουσίασης είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την εμπειρία των παιδιών προσφύγων/μεταναστών και των οικογενειών τους που είναι ταραγμένες στο σημερινό κοινωνικοπολιτικό κλίμα μοιράζοντας συγκεκριμένες στρατηγικές για να εφαρμοστούν σε...

Φοιτητική Εμπειρία Ως Παράσταση: Σειρά Θεραπευτικού Θεάτρου

Το Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης στη Δραματοθεραπεία Ως Παράσταση Σειρά Θεραπευτικού Θεάτρου είναι μέρος του Εργαστηρίου Θέατρο και Υγεία. Ο σκοπός είναι να δημιουργηθεί θέατρο με πραγματικούς ανθρώπους για τις πραγματικές τους ζωές και να ανακαλυφθεί...