Τρόποι σύνδεσης: προώθηση των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων της νεολαίας με εθνικό μειονοτικό υπόβαθρο

Πρόγραμμα κινητικότητας νέων βασίζεται στο ζήτημα της κοινωνικής και οικονομικής αλληλεπίδρασης της νεολαίας εθνικής μειονότητας με τις κοινότητες υποδοχής. Ο συνολικός στόχος της σύμπραξης σε αυτό το πολυδιάστατο πρόγραμμα κινητικότητας ήταν να ενδυναμωθούν οι νέοι...

Can Theatre Help?

A literature review of applied theatre for the embodiment of empowerment, resilience, and other need-based characteristics with refugee youth.