Ένα πρόγραμμα που θα αφυπνά την ανθεκτικότητα, τα εγγενή κίνητρα και την αίσθηση του σκοπού στη νεολαία

Το 2012, το Ινστιτούτο Tεχνολογικής Eπιχειρηματικότητας εγκαινίασε ένα πρόγραμμα για την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων στον ευάλωτο πληθυσμό των νέων. Συγκέντρωσε περίπου 100 συμμετέχοντες με θετικά...