Παρουσιάζοντας το Forum Theatre

Πρόκειται για μία πηγή με τίτλο Παρουσιάζοντας το Forum Theatre – ως εργαλείο για τη διερεύνηση θεμάτων ισότητας και διακρίσεων. Περιλαμβάνει μια συνολική εξήγηση για το Forum Theatre και 12 συνεδρίες ασκήσεων απευθυνόμενο στην χρήση του για τη διερεύνηση...

Drama for Change

Το Drama for Change συγκεντρώνει διάφορες πρακτικές από ευρωπαϊκούς οργανισμούς και στοχεύει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών και εργαλείων που διατίθενται ηλεκτρονικά , σε ψηφιακή μορφή για να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς ενηλίκων, τους δασκάλους και τους...

Διδακτικές προσεγγίσεις που συμβάλλουν στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας στον εξτρεμισμό μεταξύ των νέων.

Αυτή η έκθεση παρουσιάζει τα ευρήματα από μια εκτεταμένη έρευνα για τις μεθόδους διδασκαλίας – τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις πρακτικές διδασκαλίας και τις συμπεριφορές – που συμβάλλουν στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας στον εξτρεμισμό. Το επίκεντρο είναι...

Θεατρική Τεχνική – Δράμα για αλλαγή

Το δράμα για την αλλαγή ήταν μια σειρά έργων που διευθύνονται και ελέγχονται από την πρεμιέρα της Ιρλανδικής Εταιρείας Θεάτρου Smashing Times. Οι πηγές αυτές περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τα έργα από τους πόρους του...

Εργαλείο – Εργασία για την ενσωμάτωση σε τοπικό επίπεδο

Αυτή η πηγή είναι ένα εργαλείο σχεδιασμένο ως βοήθημα για οργανισμούς που εργάζονται με κοινότητες μεταναστών για να υποστηρίξουν την ενσωμάτωσή τους, κυρίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τις αρχές που πρέπει να υποστηρίζουν τα...