Πώς να κτίσετε προσωπική ανθεκτικότητα

Ένας σύνδεσμος με μια ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε από την Davitt Corporate Psychology για το πώς να οικοδομήσουμε την προσωπική ανθεκτικότητα με χρήσιμους συνδέσμους με πρόσθετες πληροφορίες και βίντεο σχετικά με το...

Θεατρική Τεχνική – Δράμα για αλλαγή

Το δράμα για την αλλαγή ήταν μια σειρά έργων που διευθύνονται και ελέγχονται από την πρεμιέρα της Ιρλανδικής Εταιρείας Θεάτρου Smashing Times. Οι πηγές αυτές περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τα έργα από τους πόρους του...

Εργαλείο – Εργασία για την ενσωμάτωση σε τοπικό επίπεδο

Αυτή η πηγή είναι ένα εργαλείο σχεδιασμένο ως βοήθημα για οργανισμούς που εργάζονται με κοινότητες μεταναστών για να υποστηρίξουν την ενσωμάτωσή τους, κυρίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τις αρχές που πρέπει να υποστηρίζουν τα...

Παρουσιάζοντας το Forum Theatre

Πρόκειται για μία πηγή με τίτλο Παρουσιάζοντας το Forum Theatre – ως εργαλείο για τη διερεύνηση θεμάτων ισότητας και διακρίσεων. Περιλαμβάνει μια συνολική εξήγηση για το Forum Theatre και 12 συνεδρίες ασκήσεων απευθυνόμενο στην χρήση του για τη διερεύνηση...