Μεθοδολογία για την ανάπτυξη της Διαπολιτισμικής Επάρκειας

Η πνευματική παραγωγή που προτείνεται για ένα πρόγραμμα δια βίου μάθησης, στο οποίο οι εταίροι ανέπτυξαν μια κατευθυντήρια γραμμή μεθοδολογιών και εργαλείων για να ενισχύσουν τα οφέλη μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας και πώς τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι σπουδαστές...

Διεθνές Συνέδριο: Πολιτισμός για το μέλλον. Δημιουργικότητα, καινοτομία και διάλογος για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

Τον Ιούνιο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ένα συνέδριο για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, χρησιμοποιώντας τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην επιδίωξη της σταθερής ανθρώπινης ανάπτυξης, των δομημένων συστημάτων διακυβέρνησης και...