Συνεργασία της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία 1

Η τρέχουσα στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία συμφωνήθηκε από τους υπουργούς τον Νοέμβριο του 2018 και λήγει στις 2027. Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία έχει τρεις γενικούς στόχους: Συμμετοχή – προώθηση μιας ουσιαστικής αστικής, οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής...

AEGEE- Ευρωπαϊκό Έγγραφο Πολιτικής για τη Μετανάστευση

European students’ forum. Ο στόχος ήταν να αναδειχθεί η γενική αντίληψη και η αυξημένη ευαισθητοποίηση των μελών της AEGEE σχετικά με το θέμα της Μετανάστευσης, ιδίως όσον αφορά τους Πρόσφυγες (Εξαναγκασθέντες σε Μετανάστευση) και τους Οικονομικούς Μετανάστες,...

Το Ευρωπαϊκό Θεατρικό Εργαστήριο Το Δράμα γίνεται ψηφιακό συνδέοντας θέατρο και κοινό σε όλη την Ευρώπη (European Theatre Lab Drama goes digital connecting theatre and audiences across Europe)

Το Ευρωπαϊκό Θεατρικό Εργαστήριο είναι μία κοινοπραξία της Ευρωπαϊκής Θεατρικής Σύμβασης (European Theatre Convention) και 7 δημοσίων θεάτρων από όλη την Ευρώπη, που καθοδηγείται από μία Συμβουλευτική Επιτροπή. Συγκεκριμένα, το έργο Το Δράμα γίνεται ψηφιακό συνδέοντας...

Διαπολιτισμική ικανότητα για όλες τις προετοιμασίες με σκοπό τη διαβίωση σε έναν ετερογενές κόσμο

Αυτό το έγγραφο εξετάζει την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας ως βασικό στοιχείο της βασικής εκπαίδευσης. Εστιάζοντας στις απαραίτητες στάσεις, δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για την αμοιβαία κατανόηση και τη βιώσιμη κοινωνική...