Μεταμεταναστευτικές εμπειρίες παιδιών προσφύγων στον Καναδά: πλεονεκτήματα και ανθεκτικότητα

Η διατριβή έγινε στον Καναδά το 2016, με σκοπό να διερευνήσει το νόημα της δύναμης στις μεταμεταναστευτικές εμπειρίες τους ρωτώντας πώς αντιλαμβάνονται τα περιουσιακά τους στοιχεία και τις ικανότητές τους και πώς περιγράφουν τον αντίκτυπο των οικογενειών τους, των...

Θέατρο που εμπλουτίζει την κοινωνική εργασία με τους μετανάστες–από την φινλανδική πολυπολιτισμική θεατρική ομάδα

Το άρθρο αυτό αναλύει και διερευνά τις δυνατότητες χρήσης του θεάτρου για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των μεταναστών στην κοινωνία. Επιδιώκει να φέρει μια νέα προοπτική στην κοινωνική εργασία και την συζήτηση για την ένταξη τους μέσω του θεάτρου, εξετάζοντας την...

Αγγλικά

Η έρευνα αυτή διερευνά τις πολιτικές και τα προγράμματα που προωθούν ή αποτρέπουν την έντονη αίσθηση συμπεριλήψης στους πρόσφυγες που καταφθάνουν στο Μόντρεαλ. Ενώ η κοινωνική συνεκτικότητα και η οικοδόμηση ανθεκτικότητας αναπτύσσονται από ανθρώπους, τα συνεργατικά...

Διευκολύνοντας την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας και την κοινωνική συνεκτικότητα στον πληθυσμό των προσφύγων και αιτούντων άσυλο.

Ένα καναδικό ερευνητικό έγγραφο, το οποίο διερευνά τις διάφορες πολιτικές που χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο για την ένταξη τους στην καναδική κοινωνία μέσω της οικοδόμησης της ανθεκτικότητάς τους και της κοινωνικής...