Θέατρο των γυναικών που επιστρέφουν: We are back. Ομάδα μεταναστών γυναικών

Η θεατρική ομάδα δραστηριοποιείται στο πλαίσιο ενός εργαστηρίου που αναπτύχθηκε από τον Tahimapú, με στόχο την αναπροσαρμογή των γυναικών που επιστρέφουν. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους εξελίσουν την αυτοεκτίμηση, τις προφορικές και σωματικές εκφράσεις και την...

Διεθνές δίκτυο Ma(g)dalena

Το Διεθνές Κοίνημα MADALENAS-TEATRO DAS OPRIMIDAS είναι ομάδες που εξασκούν το Opressed Theater σε διάφορες χώρες, δημιουργήθηκε από γυναίκες με συλλογική εμπειρία στην αναζήτηση της συνάντησης με άλλες γυναίκες, με επίκεντρο την έρευνα και τον προβληματισμό των...

Νεαροί πρόσφυγες εξέφρασαν τις ελπίδες και τις προσδοκίες τους μέσα από το θέατρο

Νέοι μεταξύ 10 και 19 ετών, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, παρουσίασαν αυτό που έμαθαν στο κοινό για τέσσερις μήνες στο εργαστήρι Free Minds, το οποίο διοργανώθηκε από την υπηρεσία προσφύγων των Ιησουιτών (SJR), σε συνεργασία με το ίδρυμα Amaneceres. Το εργαστήρι...

Οδηγός (για τα δημόσια σχολεία) για την πρακτική της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Αυτό το εγχειρίδιο δημιουργεί μια σειρά καλών πρακτικών για την ενίσχυση των διαπολιτισμικών ικανοτήτων που επικεντρώνονται από διαφορετικές οπτικές γωνίες, όπως το φύλο, η δημοκρατική συμμετοχή ή η επίλυση...