Το κοινωνικό Θέατρο ως εργαλείο διδασκαλίας διαπολιτισμικών ικανοτήτων

Διδασκαλία μεθοδολογιών που προωθούν τη δημιουργικότητα και κάνουν τους μαθητές ειδικούς στην αλλαγή και το κοινωνικό Θέατρο ως παιδαγωγικό εργαλείο που ενθαρρύνει την κοινωνική συμμετοχή με βάση τις εμπειρίες που έζησαν οι μαθητές από προσωπική εμπειρία.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Μεθοδολογίες και εκπαιδευτική προσέγγιση
 • Χώρα
  Ισπανία
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο