Το αόρατο πρόσωπο της επικοινωνίας, Παγκόσμια-Εκπαίδευση της γλώσσας του σώματος

Είναι μια προσωπική εκπαίδευση ανάπτυξης που δημιουργήθηκε από την Τουρκική Ένωση ποιότητας.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Μεθοδολογίες και εκπαιδευτική προσέγγιση
 • Χώρα
  Τουρκία
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Ιστοσελίδα