Σχεδιασμός οδηγού από Δήμους για την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών

Ο οδηγός αποτελεί εργαλείο για την εκπόνηση μελλοντικών σχεδίων και προκύπτει από την πορτογαλική εμπειρία της 1η έκδοσης δημοτικών σχεδίων για την ένταξη των μεταναστών, που εφαρμόστηκε για σκοπούς σχεδιασμού μεταξύ Οκτωβρίου 2014 και Ιουνίου 2015 . Ο οδηγός προορίζεται για όλους τους επαγγελματίες και τους οργανισμούς (από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα) που επιθυμούν να προωθήσουν και να συμμετάσχουν ενεργά σε διαδικασίες ενοποίησης των πρακτικών τους όσον αφορά την υποδοχή και την ένταξη των μεταναστών και την αποτίμηση της ποικιλομορφίας από για τον καθορισμό τοπικών στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Έγγραφα πολιτικής
 • Χώρα
  Πορτογαλία
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο