Συνεργασία της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία 1

Η τρέχουσα στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία συμφωνήθηκε από τους υπουργούς τον Νοέμβριο του 2018 και λήγει στις 2027.
Η στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία έχει τρεις γενικούς στόχους:
Συμμετοχή – προώθηση μιας ουσιαστικής αστικής, οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής συμμετοχής των νέων.
Σύνδεση – υποστήριξη των συνδέσεων, των σχέσεων και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των νέων και μέσω της κινητικότητας.
Ενδυνάμωση – ενθάρρυνση των νέων να αναλάβουν την ευθύνη της δικής τους ζωής μέσω της εμπλοκής τους στην ποιοτική εργασία των νέων.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Έγγραφα πολιτικής
 • Χώρα
  ΕΕ
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Ιστοσελίδα