Συνεργασία της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία 2

Στην Τουρκία η ισχυρή πτυχή της πολιτικών για τη νέους, ήταν ανέκαθεν οι πολιτικές που στόχευαν ενδυνάμωση της νεολαίας. Στο πεδίο αυτό, μέτρα πολιτικής και στόχοι για την ενίσχυση της έχουν σχεδιαστεί για να συμπεριλάβουν όλες τις διαστάσεις, καταστάσεις και τις μελλοντικές εργασίες στην ζωή τών νέων. Αυτή η περιεκτική άποψη για την ενίσχυση της νεολαίας, στον καθορισμό των τομέων πολιτικής της εθνικής νεολαίας και αθλητισμού (Έγγραφο πολιτικής (Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi). Αυτά τα πεδία πολιτικής είναι:
Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση, δεοντολογία και ανθρωπιστικές αξίες, απασχόληση και επιχειρηματικότητα, μειονεκτούντες νέοι και η κοινωνική ένταξη τους,υγεία και περιβάλλον, δημοκρατική συμμετοχή και ιθαγένεια συνείδηση, πολιτισμός και τέχνη, επιστήμη και τεχνολογία, νεολαία στη διεθνή αρένα, χρήση του ελεύθερου χρόνου, ενημέρωση της νεολαίας, εθελοντισμός και κινητικότητα.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Έγγραφα πολιτικής
 • Χώρα
  Τουρκία
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο