Σκεπτόμενοι τις πολιτιστικές πολιτικές. 10 χρόνια προωθώντας την ποικιλομορφία των πολιτιστικών εκφράσεων προς την ανάπτυξη

Σε αυτό την έκθεση, η UNESCO περιγράφει δέκα χρόνια πολιτιστικών πολιτικών προς βιώσιμα ενδιαιτήματα. Υπογραμμίζει την ποικιλομορφία των κοινωνιών καθώς και τον ρόλο της τεχνολογίας.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Έγγραφα πολιτικής
 • Χώρα
  UNESCO
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο