Προώθηση της ποιότητας στη διαπολιτισμική εργασία των νέων: 12 βήματα για την καλή πρακτική

Αυτός ο πόρος σχεδιάστηκε ως οδηγός για τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας και τους εθελοντές για την προώθηση της διαπολιτισμικής εργασίας των νέων σε ολόκληρο τον τομέα της νεολαίας στην Ιρλανδία. Είναι ένας οδηγός που κάθε υπηρεσία, λέσχη ή πρόγραμμα για τη νεολαία μπορεί να χρησιμοποιήσει τον οδηγό για να γίνει μια υπηρεσία χωρίς αποκλεισμούς, να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερους νέους στην τοπική κοινότητα και να εξασφαλίσει ότι οι νέοι άνθρωποι αισθάνονται ευπρόσδεκτοι να ως ενεργοί συμμετέχοντες. Αυτήη πηγή διατυπώνεται ως 12 Βήματα για την καλή πρακτική στη Διαπολιτισμική Νεολαία.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Καλές πρακτικές
 • Χώρα
  Ιρλανδία
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο