Ποικιλομορφία, Κοινωνία και Κοινωνική αλλαγή στην Ιρλανδία

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των συνθηκών στις οποίες αναπτύσσονται οι εθνοτικές κοινότητες και οι εθελοντικές οργανώσεις με μειονοτικές εθνοτικές μειονότητες, τους παράγοντες που διαμορφώνουν τη μελλοντική τους επιτυχία και τις συνέπειες των δραστηριοτήτων τους για την κοινωνία και τις κοινότητες στη Βόρεια Ιρλανδία και στην Ιρλανδική Δημοκρατία.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Προγράμματα
 • Χώρα
  Ιρλανδία
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο