Οι τεχνικές δραματοθεραπείας ως εργαλείο για τα άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Το θεατρικό παιχνίδι ως ψυχοεκπαιδευτικό εργαλείο μέσω θεατρικών τεχνικών όπως η δραματοθεραπεία, χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια για την εξερεύνηση της παιδικής ψυχοπαθολογίας και την ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας στα παιδιά. Σχετικά εργαλεία χρησιμοποιούνται στα ελληνικά σχολεία από Εκπαιδευτικούς που εργάζονται με άτομα με Ειδικές Ανάγκες, καθώς αυτό το είδος των παιδαγωγικών εργαλείων χρησιμοποιείται κατά την κύρια εκπαίδευσή τους στον τομέα.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Εργαλεία και πόροι
 • Χώρα
  Ελλάδα
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Ιστοσελίδα