Οδηγός (για τα δημόσια σχολεία) για την πρακτική της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Αυτό το εγχειρίδιο δημιουργεί μια σειρά καλών πρακτικών για την ενίσχυση των διαπολιτισμικών ικανοτήτων που επικεντρώνονται από διαφορετικές οπτικές γωνίες, όπως το φύλο, η δημοκρατική συμμετοχή ή η επίλυση συγκρούσεων.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Καλές πρακτικές
 • Χώρα
  Ισπανία
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο