Νέες κοινωνικές επιχειρήσεις με νέους επιχειρηματίες

Το έργο αποτελεί παράδειγμα καλών πρακτικών. Αυξάνει την ευαισθητοποίηση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, ενώ παράλληλα αυξάνει την ικανότητα των μαθητών, των εκπαιδευτών, των συναφών, ενδιαφερόμενους φορείς και μέλη της κοινοπραξίας. Αναλύοντας τις ανάγκες των νέων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, μια ειδικά προσαρμοσμένη κατάρτιση θα ενισχύσει την έλλειψη δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων και θα αυξήσει τις δεξιότητες διαχείρισης των νέων που έχουν κοινωνικές επιχειρήσεις ώστε να επωφεληθούν από τους μηχανισμούς εξωτερικού Ταμείου για την ενίσχυση της οικονομική τους ικανότητας.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Καλές πρακτικές
 • Χώρα
  Τουρκία
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο