Μεταμεταναστευτικές εμπειρίες παιδιών προσφύγων στον Καναδά: πλεονεκτήματα και ανθεκτικότητα

Η διατριβή έγινε στον Καναδά το 2016, με σκοπό να διερευνήσει το νόημα της δύναμης στις μεταμεταναστευτικές εμπειρίες τους ρωτώντας πώς αντιλαμβάνονται τα περιουσιακά τους στοιχεία και τις ικανότητές τους και πώς περιγράφουν τον αντίκτυπο των οικογενειών τους, των σχολείων και των Κοινοτήτων στα πλεονεκτήματά τους. Τα ευρήματα αυτής της μελέτης υποδηλώνουν πιθανούς μεμονωμένους, οικογενειακούς και σχολικούς/κοινοτικούς προστατευτικούς παράγοντες για τα παιδιά πρόσφυγες και σημαντικές επιπτώσεις για τους επαγγελματίες που εργάζονται με οικογένειες προσφύγων στον Καναδά.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Καλές πρακτικές
 • Χώρα
  Καναδάς
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο