Μετάβαση από την άμεση πρόνοια στη ζωή στην κοινότητα – Οι εμπειρίες προσφύγων, που έχουν αποκτήσει επικουρική προστασία ή άδεια παραμονής στην Ιρλανδία.

Αυτή η έκθεση βασίζεται σε 22 συνετεύξεις πρώην αιτούντες άσυλο, στις οποίες συμμετείχαν από ομότιμοι ερευνητές οι οποίοι οι ίδιοι γνώριζαν την πραγματικότητα της άμεσης πρόνοιας, παρουσιάζοντας το επισφαλές ταξίδι που κάνουν οι αιτούντες άσυλο καθώς επιχειρούν να μεταβούν από την Άμεση Παροχή.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Έγγραφα πολιτικής
 • Χώρα
  Ιρλανδία
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο