Μεθοδολογία για την ανάπτυξη της Διαπολιτισμικής Επάρκειας

Η πνευματική παραγωγή που προτείνεται για ένα πρόγραμμα δια βίου μάθησης, στο οποίο οι εταίροι ανέπτυξαν μια κατευθυντήρια γραμμή μεθοδολογιών και εργαλείων για να ενισχύσουν τα οφέλη μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας και πώς τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι σπουδαστές θα πρέπει να αναπτύξουν διαπολιτισμικές ικανότητες.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Μεθοδολογίες και εκπαιδευτική προσέγγιση
 • Χώρα
  Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο