Κτίζοντας την ανθεκτικότητα των προσφύγων/τα παιδιά των μεταναστών και τις οικογενείες τους

Ο κύριος στόχος της παρουσίασης είναι να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την εμπειρία των παιδιών προσφύγων/μεταναστών και των οικογενειών τους που είναι ταραγμένες στο σημερινό κοινωνικοπολιτικό κλίμα μοιράζοντας συγκεκριμένες στρατηγικές για να εφαρμοστούν σε διάφορες ρυθμίσεις για την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας στους πληθυσμούς των προσφύγων/μεταναστών.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Εργαλεία και πόροι
 • Χώρα
  Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής - ΗΠΑ
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Παρουσίαση