Κοινωνική ικανότητα, κοινωνικές δεξιότητες και δημιουργικό δράμα

Μπορούμε να ορίσουμε τις κοινωνικές δεξιότητες ως συμπεριφορές που επιτρέπουν στο άτομο να αλληλεπιδρά θετικά με τους άλλους. Από την άλλη πλευρά, η κοινωνική επάρκεια σημαίνει ότι οι συμπεριφορές που ενεργούνται, αξιολογούνται θετικά από άλλα άτομα. Η κατάρτιση των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι μια προσέγγιση, η οποία έχει την καταγωγή της στη θεωρία της κοινωνικής μάθησης.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Εργαλεία και πόροι
 • Χώρα
  Τουρκία
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο