Κοινωνικές Υπηρεσίες και πρόσφυγες

Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες για τους πρόσφυγες οι οποίες επηρεάζουν τους ανθρώπους στην επίτευξη ενός αποτελεσματικού επιπέδου ψυχοκοινωνικής λειτουργίας καθώς και τις κοινωνικές αλλαγές που ενισχύουν την ευημερία για όλους τους ανθρώπους.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Καλές πρακτικές
 • Χώρα
  Τουρκία
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Ιστοσελίδα

Συνδέσεις