Κατάρτιση ενηλίκων εθελοντών για την υποστήριξη της διαδικασίας ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων

Είναι ένας οδηγός που αναπτύχθηκε για τους εκπαιδευτές με στόχο την ενθάρρυνση των ενηλίκων εθελοντών ώστε να υποστηρίξουν τη διαδικασία ενσωμάτωσης των μεταναστών και των προσφύγων.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Μεθοδολογίες και εκπαιδευτική προσέγγιση
 • Χώρα
  Τουρκία
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο