Θέατρο των γυναικών που επιστρέφουν: We are back. Ομάδα μεταναστών γυναικών

Η θεατρική ομάδα δραστηριοποιείται στο πλαίσιο ενός εργαστηρίου που αναπτύχθηκε από τον Tahimapú, με στόχο την αναπροσαρμογή των γυναικών που επιστρέφουν. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους εξελίσουν την αυτοεκτίμηση, τις προφορικές και σωματικές εκφράσεις και την ηγεσία, δημιουργείται ένας χώρος εμπιστοσύνης και ένα περιβάλλον
κατάλληλες για την ανταλλαγή προσωπικών εμπειριών και εμπειριών μετανάστευσης και επιστροφής.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Καλές πρακτικές
 • Χώρα
  Βολιβία
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο