Ερευνητικά έγγραφα στην εκπαίδευση

Σε εθνικό επίπεδο της πολιτικής στην Τουρκία, οι εκπαιδευτικοί στόχοι που ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας για διάφορα επίπεδα κάνουν εσκεμμένη αναφορά σε κοινωνική και συναισθηματική μάθηση στα σχολεία. Σύμφωνα με το βασικό δίκαιο της εθνικής εκπαίδευσης (Νόμος #1739), ο γενικός στόχος της τουρκικής εθνικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει:
Βοήθεια στους (φοιτητές)για να αναπτυχθούν σωματικά, πνευματικά, πνευματικώς και συναισθηματικά ώστε να γίνουν υγιή και ισορροπημένα άτομα για να εκτιμούν την ελευθερία, να έχουν την ικανότητα να έχουν λογική επιστημονικά, σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα άτομα και τις πρωτοβουλίες, που έχουν την αίσθηση της ευθύνης προς την κοινωνία και είναι εποικοδομητικές, δημιουργικές και παραγωγικές στη ζωή τους. (Υπουργείο Εθνικής εκπαίδευσης 1973) Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα του Υπουργείου, το νέο πρόγραμμα σπουδών στοχεύει να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτυχθούν ψυχολογικά, κοινωνικά, ηθικά και πολιτιστικά σε υγιή και ισορροπημένα άτομα που επιδιώκουν την ευτυχία και την αυτογνωσία στη ζωή. Ένας άλλος νέος στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να αναπτύξουν επίγνωση των δικαιωμάτων τους και τις ευθύνες τους ώστε να προσαρμοστούν καλά στην κοινωνία, να εκτιμούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εκτιμούν τον δημοκρατικό πολιτισμό (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 2005). Ενώ αυτοί οι στόχοι μπορεί να είναι αναμφισβήτητα πιο ριζωμένοι στο γραπτό πρόγραμμα σπουδών από το πρόγραμμα σπουδών που έχει παραδοθεί, αξίζει παρ ‘ όλα αυτά να σημειωθεί ότι δηλώνονται ώς στόχοι που σχετίζονται με την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των νέων.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Έγγραφα πολιτικής
 • Χώρα
  Τουρκία
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο