Εργαλείο – Εργασία για την ενσωμάτωση σε τοπικό επίπεδο

Αυτή η πηγή είναι ένα εργαλείο σχεδιασμένο ως βοήθημα για οργανισμούς που εργάζονται με κοινότητες μεταναστών για να υποστηρίξουν την ενσωμάτωσή τους, κυρίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τις αρχές που πρέπει να υποστηρίζουν τα σχέδια και αποσκοπούν στην ολοκλήρωση ως μια δυναμική αμφίδρομη διαδικασία αμοιβαίας στέγασης από όλους τους μετανάστες και τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Εργαλεία και πόροι
 • Χώρα
  Ιρλανδία
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο