ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει την επίδραση της δημιουργικής δραματικής μεθόδου στην ανάπτυξη, τη δημιουργία και την
την εκτέλεση ενός έργου σε μια ομάδα ατόμων με σκοπό ξεκινήσουν και να συνεχίσουν μια σχέση, ελέγχοντας τις κοινωνικές δεξιότητες στην ανάπτυξη και τη μάθηση.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Εργαλεία και πόροι
 • Χώρα
  Τουρκία
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο