Εξερεύνηση των επιπτώσεων του Δράματος και του Θεάτρου στην πολιτική

Ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να ξεκινήσει ένα ταξίδι εξερεύνησης στη δυναμική του δράματος και του θεάτρου και στη σχέση που μπορούν να έχουν για να επηρεάσουν την πολιτική.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Έγγραφα πολιτικής
 • Χώρα
  Ιρλανδία
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Γραπτό κείμενο