Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικοινωνίας και κοινωνικών δεξιοτήτων

Είναι ένα πρόγραμμα σπουδών που προετοιμάζεται από μια σχολή εφαρμογών ιδιωτικής εκπαίδευσης για την επικοινωνία και την εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων.

N

Δεδομένα

 • Κατηγορία
  Μεθοδολογίες και εκπαιδευτική προσέγγιση
 • Χώρα
  Τουρκία
 • Γλώσσα
  Ελληνικά
 • Τύπος Αρχείου
  Ιστοσελίδα